سایت سبحان تحریر متعلق به مجید ابوفاضلی در جهت ارائه خدمات فروش الکترونیک نوشت افزار و لوازم التحریر  فعالیت می نماید .